lördag 13 juli 2013

Feminin sexualitet och frigjorda röster

Det är ofta det som sker i mellanrummen som är det viktigaste och mest omvälvande. Det är inte den publicerade texten som bär det största djupet, utan de texter som uppstår under textens produktion.

Heal My Voice Sweden är en resa. Både för deltagarna och för mig som projektledare. Jag skriver liksom alla de andra kvinnorna mitt bidrag till boken. Men jag skriver mycket mer än så. Under det nio månader långa bokprojektet producerar jag massor av text. Ord som få människor har möjlighet att läsa. Texter som ofta är mycket starkare än den som kommer i tryck. Jag är inte ensam om detta. Flera i gruppen gör likadant.

En utav de texter jag skrivit under nyss avslutade bokcirkeln Värdefulla Röster är denna väldigt starka skildring av älskog. För mig är sexualakten idag något vördnadsfullt och heligt. Den bild av samlag och sex som visas i teve, i tidningar och på film stämmer inte alls överens med min upplevelse. Jag vill inspirera till skapandet av en ny bild, inspirera till att söka ett andligt djup i relationen mellan två partners som älskar varandra. Jag publicerar den för att jag också vet att den feminina sexualiteten just nu är i ett uppstigande. Den väldigt starka urkraften reser sig i kvinnor världen över. Jag vill visa upp den. Den är vacker. Den är värdefull. Den är livgivande.

Ta emot mina ord med ett öppet hjärta, ett fritt sinne och med vördnad för det sårbara. Tack!

När Universum föds
Aum. Aum. Aum. Jag hör orden som kommer djupt inifrån mig. Ord jag inte väljer. Ord som springer ur det som sker i mig. I min kropp. I den totala närvarons upplevelse. Jag är ett med Universum. Aum är ljuden som min feminina essens uttalar i djupaste vördnad. Det är hennes ord när hon är Ett med den maskulina kraften som hon helt och fullt taget emot i den kärleksakt som hon är i. Aum är orden från hennes djupaste orgasm. Hon har upplevt Universums födelse. I hennes villighet att bli totalt tagen av den maskulina kraften. I full tillit till honom. Närvarande i varje liten beröring han leder. Hon har totalt kapitulerat i händer på honom. Hon har sjunkit in i famnen, i mottagaren hon är för den stav som håller upp hela akten. Hon har hängett sig i tillit till den universella maskulina essens som är närvarande i mannen bredvid henne. Genom att överge sig till honom, ta emot allt han ger med villighet och kärlek, vaknar urkraften i honom. Hon tar emot hans saliv villigt. Som en offergåva till den gudomliga ritual de är villiga att vara kropparna för. Hon tar emot hans närvarande fingrar som rör sig över hennes kropp. Ibland hela handen. Ibland fingertopparnas lätta touch. Hennes närvaro är att ta emot. Öppna sig för honom. Hon andas in i det djupa mörker som är hennes gåva till honom. Hon andas ut i hela sin kvinnokropp för att uppleva hans närvaro. Hennes andning blir tyngre och tyngre. Hans läppar sluter sig om hennes bröstvårta. Hela hennes väsen är där, i mötet med hans läppar. I åtrån som stiger. I sårbarheten som denna totala mottaglighet öppnar för. I njutningen av att känna hans kraft och hans riktning. I glädjen att bli ledd. Att ge sig hän i att följa. Allt är henne givet. Genom honom. I denna kärleksakt. Varje vätskedroppe i mötet mellan hennes och hans läppar slukar hon hungrigt i sig. Som om själva livet var beroende av denna förening. Hans fingrar rör sig varligt i mötet med hennes sköte. Varsamt beträder han toppen där musslan öppnar sig och pärlan villigt ger sig hän. Hon vill att han tar hennes mest värdefulla gåva. Hennes tillit, mottaglighet och kapitulation. Hennes fukta och svullnad kallar honom till sig. Orden som inte uttalas i den vördande tystnaden ekar inom henne. Ta mig. Bestig mig. Erövra mig. Jag litar på dig. Ge mig av din kraft. Spetsa mig på din påle, så att jag äntligen får frid. Hans fingrar når djupare in. Hon tappar kroppens begränsning och faller djupt in i Universums famn. Genom hans fingrar tar hon emot hela hans maskulina penetrerande kraft. Hela hans manskropp pressas upp genom hans fingrar. Hela han är i hennes kropp och pressar henne bortom alla begräsningar. Hon är djupet, oändligheten och det svarta mörkret som spetsas av det gyllene svärdets obarmhärtighet. Han tänder stjärnorna i mörkret. Och världen föds. Universum föds. Ur mötet mellan hennes svarta djup och hans gyllene svärdspets föds livet. Ur hennes strupe ljuder de orgasmiska orden som endast de initierade tagit emot. Aum. Aum. Aum.

Hon sjunker ihop. Ännu helt öppen och mottaglig. Han tar hennes hand. Leder den mot kraften i hans manskropp. Hon låter handen vila om hans pung. Stryker försiktigt där hans rotchakra mynnar ut. Hon låter honom föra hennes hand mot den påle som visar att han fysiskt är villig att ta henne till sin. Med ett kort kommando ställer hon sig på alla fyra för att ta emot. Låta den djupa instinkten i honom få tränga sig in. Ännu en gång sjunker hon in i den djupa mottagligheten. Denna gång närvarande helt i sin egen himmelska kropp. I den fysiska njutningens boning. Utan tvekan borrar han sig in. I full vetskap om den frukt som väntar honom. Hans hårdhet tränger djupt in. Stötarna möter en sårbar öppning. Hon ger sig hän i den sårbara smärta som uppstår. Inser att det är genom det såret han bryter igenom hennes fysiska begränsningar. Pressar sig igenom de sista resterna av maskulint försvar och frigör den heliga kvinnan i henne. Smärtan föder fram henne. Och ger näring åt hans maskulina urkraft. Hon är så uppfylld utav honom, hans närvaro, hans kraft, hans essens. När han efteråt ligger ovanpå henne och omsluter henne översköljs hon av tårar. Hon har mött sin skapare. Faderns resliga styrka har uppenbarats genom mannen, vars hud är alldeles nära hennes. De djupaste sanningarna om livet själv föds i medvetenheten som följer efter kärleksakten. Han är urfadern, staven. Hon är urmodern, ormen som slingrar sig omkring honom. Helandets symbol. Asklepios stav. Symbolen för medicin. Han är pålen i poledancing. Den förankrade kraften mellan jord och himmel, som den feminina förföriska dansen ödmjukt och villigt slingrar sig runt. Styrkan i den maskulina staven väcker den feminina dansen och glädjen. Han är axeln som moder jord lutar sig mot för att kunna vara i rörelse. Han är en fallos att dyrka. Hon är en himlakropp att dyrka. I föreningen av dessa urkrafter föds livet, om och om igen. I vågorna som sköljer efter detta heliga möte finns de universella sanningarna. Sanningen om livets uppkomst. Sanningen om det gudomliga som existerar tillgängligt inom oss. Sanningen om Urmoderns oändlighet och mottaglighet. Sanningen om Urfaderns riktning och skapandekraft. I detta finns lycksaligheten, friden och vördnaden inför kroppen som den port till himmelriket den är.

Efteråt är tystnaden det rum som deras upplevelse vilar i. Ord kan inte beskriva det som skett. Sakta återvänder egot. Men ännu är djupets röst större än de tvivel och rädslor som kommer med egots ofrånkomliga återinträde. Egot är separations röst. Sanningen om att vi inte kan vara i detta tillstånd för evigt, varje vaket ögonblick. Det är den begränsning som kroppen bär på. Dens förgänglighet. Så hon avslöjar att egot är på väg in mellan dem. Berättar att den protesterar mot det hon känner vill bli sagt. Hon lägger sin hand ömt på hans kind. ”Jag böjer mig för den kraft som du är. Jag är din om du tar mig till din. Och om du väljer att inte göra det, ska jag älska dig ändå. För du är den störste utav dem alla. Den gåva du gett mig är helig. Du har fört mig hem. Jag är äntligen kvinna i min kropp.”Lyssna till de kvinnor som deltagit i Värdefulla Röster varje lördag kl 8,30 på Radio One Voice.
Maria Sundstedt och Maria Engström berättar i detta avsnitt:
http://my.blogtalkradio.com/radioonevoice/2013/07/13/heal-my-voice-sweden--maria-och-maria
Kristina Lovén och Karolina Andersson berättar om sina resor:
http://my.blogtalkradio.com/radioonevoice/2013/07/06/heal-my-voice-sweden--kristina-och-karolina

Vill du vara med på en läkande resa, i nästa bokcirkel Frigjorda Röster som startar i september 2013?
All information och möjlighet att anmäla dig finner du här på vår hemsida www.healmyvoicesweden.com

Marie Ek Lipanovska
Grundare Heal My Voice Sweden