måndag 9 december 2013

De ska vara moget och modernt att som man sätta ord på sina känslor.

Jag satt i möte på Centralstationen i Malmö. Med mig hade jag ett provexemplar av Värdefulla Röster. Det var när jag såg boken ligga där på bordet framför mig som jag insåg vad den stora visionen och missionen för Heal My Voice Sweden är.

Foto: Marie Ek Lipanovska

HMVS VISION/MISSION - en läkande rörelse....

Jag vill se våra böcker överallt. Vart jag än vänder mig vill jag se ett exemplar i någons händer, på ett bord, i en väska. Som här på Starbucks. Det ska vara coolt att vara med i The Heal My Voice Sweden Movement. En rörelse för medvetna medmänniskor. Bokcirklar som stärker individer. Som tror på människans inneboende godhet och förmåga att läka. Som gör oss alla till ansvarsfulla ledare.

Det ska vara coolt att diskutera Maries, Charlottes och alla andras historier i fikarummen, i styrelserummen, i ledningsgrupperna.
"Vad kan vi lära oss av dessa kvinnors berättelser" är frågan som varje HR-chef ska ställa sig.
"Vad kan vi lära oss från dessa projekt om hur vi stärker ledaren i kvinnorna på våra arbetsplatser."

Våra ungdomar ska skryta om att de är med i den hemliga HMVS-gruppen på FB där de har en möjlighet att vara sig själv. Deras virtuella andrum. Fri från konkurrens, full av stöd. Inga krig. Bara kärlek. Platsen de tränar sig på att säga Nej! och sätta gränser. Ja! till sig själv. Där de tränar själförsvar.

Våra män ska få skriva sin bok "Modiga Röster" och läka den våldsamma historia som finns nedärvd i deras cellminnen. Vi ska lyssna och lära utav dem. Andra män ska diskutera dessa texter i det svettiga omklädningsrummet och lyssna på ljudboken på väg till jobb. De ska vara moget och modernt att sätta ord på sina känslor.

Så är det. Tro inte att det handlar om en bok. Världen är full utav böcker. Det handlar om en rörelse vars ord läker vår kaotiska historia och skapar vår kärleksfulla framtid. För alla. Enade.

// Marie Ek Lipanovska
Grundare Heal My Voice Sweden