söndag 8 december 2013

Här råder full respekt för varje individ. Skitsnack och skvaller når inte in genom de gyllene portarna.

Tjugoen kvinnor från hela landet, Frankrike och USA möttes under nio månader på webben i bokprojektet Värdefulla Röster. I dagarna kommer boken som vi tillsammans skrivit. Resultatet av vår tid ihop. Så beskriver en av deltagarna sin resa med Heal My Voice Sweden och bokprojektet. 

Dagens Blady - en bloggande lady: Kristina LovénNär jag klev in i bokprojektet Heal My Voice Sweden för drygt ett år sedan hade jag en stark längtan efter att förlösa mina ord. Jag hade länge burit en längtan efter att skriva och att låta min röst bli stark och tydlig. Jag hade sedan innan skrivit en del. Bloggat, skrivit en kortroman och lite poesi. Men i bokprojektets början hade jag under en längre tid känt det som att orden satt fast i mitt inre. Som att jag nått en barriär där jag inte kom vidare. Och det var här som längtan växte sig så stark. 

Så det var längtan som förde mig hit. Till en plats som jag inte hade kunnat drömma om i min vildaste fantasi. För det här året har verkligen förgyllt min tillvaro på så många plan. Jag har blivit del av och varit med och skapat en kvinnogemenskap som bygger på autenticitet, respekt och värde. Här finns plats för livets alla skiftningar. När en sörjer kan en annan fira livet. När en har det väldigt tufft och utmanande har en annan kraft och styrka. Här går det att ta lite plats och mycket plats. Här går det att vara synlig och mindre synlig. Här råder full respekt för varje individ. Skitsnack och skvaller når inte in genom de gyllene portarna. Här finns mognad och ren genuin omtanke. Här finns så mycket kompetens och olika livserfarenheter samlade under ett och samma tak att det i sig är ren lycka. Det här är platsen där jag kan träna på att vara hela jag. I allt jag är. Här kan mina ord få veckla ut sig och mottas av kärleksfulla famnar. Här skapas trygghet i skrivandet vilket leder till en vilja och längtan att expandera ytterligare. Att sträcka ut orden till världen utanför. 

Många många ord har blivit skrivna under den här tiden och det som kommer ut i boken Värdefulla Röster är bara en bråkdel av de bokstäver som formats och omformats i en vacker och ibland väldigt passionerad och emotionell dans. För mig har orden funnit sin famn och sin form och de fortsätter att flöda på olika sätt. Lite oväntat har också min fysiska röst börjat sträcka ut sig i världen utanför då jag har börjat sända Webradio. En oväntad bonus som är en direkt konsekvens av min medverkan i Heal My Voice Sweden. 

Nu hoppas jag att du snart sitter med boken Värdefulla Röster i din hand och låter dig färdas in i livets magiska väv där hjärtan öppnas och berörs. 

Med värme och tacksamhet
Kristina Lovén 

Kristina sänder programmet Föräldraprat på Radio One Voice. 

Köp boken Värdefulla Röster på hemsidan:

Fotograf: Louise Weibull